42623642 Razer Ornata V2 Mecha-membrane Gaming Keyboard – US Layout, Ergonomic, Full-size, 108 Keys, Adjustable Tilt, Razer Chroma RGB, Wrist Rest, Wired, Razer Factory Refurbished – RZ0303382000N3M1-REF